Turistična zveza Lendava vabi je samostojna, prostovoljna in nepridobitna organizacija, ki združuje in povezuje registrirana društva, organizacije ter druge pravne osebe, samostojne podjetnike, druge organizirane skupnosti z namenom pospeševanja in razvoja turizma v občini Lendava, zagotavljanja kvalitetnih vsebin s področja turizma, dvig kvalitete turističnih dejavnosti, promocije občine in vpliv te dejavnosti na druga področja v občini.

mediaspeed-2.jpg
Kristijan_Jesenovic_DJIpano_Lendava_popr.jpg

Preizkusite njihov bograč, ki ga bodo kuhali tudi na Bogračfestu 2019, 31.8.2019 v starem mestnem jedru Lendave.