Eko-socialna kmetija Korenika se nahaja v Šalovcih, v samem osrčju Krajinskega parka Goričko. Prepoznavna je tudi na širšem geografskem prostoru kot primer dobre prakse na področju socialnega podjetništva, zaposlovanja invalidov in oseb iz drugih ranljivih družbenih skupin ter zaščitnega zaposlovanja.

Na eko-socialni kmetiji Korenika si prizadevajo negovati čim boljše odnose tako z lokalnim kot tudi s širšim okoljem, v skladu z modro mislijo: deluj lokalno, misli globalno. Ekološko pridelani izdelki so izdelani in ponujeni v uporabo s spoštovanjem strogih standardov ekoloških certifikatov.